आयुष्य: एक रंगमंच… – By Mahesh Khedkar

या रंगमंचावर न एंट्री आपल्या हातात न एक्झिट. आपल्या हातात फक्त दोहोंच्या मधील आपल्याला दिलेली

भूमिका. खरे तर भूमिका कशी सादर करावी, कुठलाही संवाद कसा निभवायचा हे सांगणारा सद्सद्विवेकरुपी

दिग्दर्शक आपणा सर्वांनाच लाभलेला असतो. पण होत काय की जसजसे नाटक रंगत जाते..आपण इतर

कलाकारांना तुच्छ समजायला लागतो. आपल्यात इतका अहमभाव निर्माण होतो कालान्तराने की आपण

स्वतःला नटसम्राट समजू लागतो. मग आपण दिग्दर्शकाला सुद्धा कवडीमोल समजू लागतो. म्हणजे भूमिका

अजून पूर्णपणे समजलेली पण नसते .. तरी आपल्या सर्वात जवळचा मित्र असणाऱ्या दिग्दर्शकरूपी

विवेकबुद्धीला आपण वैरी करून ठेवतो. आणि मित्रांच्या उणीवा भरून काढायला षड्रिपू तयारीतच असतात.

अशावेळी संसार तर सोडाच आपली भूमिका सुद्धा आपण विसरून रंगमंचाचा आणि ज्याने आपल्याला ह्या

भूमिकेसाठी निवडले त्याचा घोर अपमान करत असतो. कुणी कृष्णरूपी सखा सर्वांनाच नाही मिळत येथे.

 

image credits: https://www.pinterest.com/pin/486670303463229907/

Click on his name to know more about Mahesh Khedkar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s