अपयशाकडून यशाकडे बघतांना… – By Dikshant Gajbhiye

जेव्हा मी अंधारकडून उजेडाकडे बघतो,
आशेची एक किरण नजरेस दिसते ।
मी हरलो जरी अनेकदा,
प्रयत्नांची आस कधी ना विरते ।।

अपयशामुळे ठेच लागते,
तरी खडबडून मी उठतो।
जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर,
मी स्वतःला जिंकत पाहतो।।

प्रत्येकवेळी मदतीचा हात घेऊनि,
जवळ कोणी येत नसतो।
अशावेळी तुला खुद स्वतःचा,
एक आधारस्तंभ व्हावा लागतो।।

स्वतःवरचा आणि प्रयत्नांवरचा विश्वास,
कधीच ढासळू द्यायचा नसतात।
कारण याच गोष्टी जीवन घडविण्यास,
मदत करीत असतात।।

शेवटी एकच  म्हणतो की,
पराजित होऊन पण,
अजिंक्य मला वाटू लागतांना।
या अपयशाकडून यशाकडे,
उंच मानेने मी बघतांना।।

image credits: https://www.entrepreneur.com/article/239360

Click on his name to know more about Dikshant Gajbhiye.

Advertisements