College Life संपणार… – by Payal Kunjir

(काॅलेज सोडतांना मनाच्या कोपऱ्यात साठलेल्या आठवणींचा ओसंडून वाहणारा प्रवाह… Farewell program च्या निमित्ताने सादर केली गेलेली एक सुंदर कविता…… )

ज्याची त्याची सुरू होती फक्त submission ची घाई..
आता college चे शेवटचे दिवस,
याचं कोणाला भानही राहिलं नाही….

मध्येच कोणीतरी बोललं,
झालं आता शेवटचं submission..
दोन minute स्तब्ध शांतता,
कारण संपणार होतं engineering नावाचं mission…

असं वाटलं वेळ थांबवता आली असती तर..
प्रत्येक क्षण rewind करुन जगता आला असता तर..
mech stairs वरच्या गप्पा पुन्हा मारता आल्या असत्या तर..
अन् lawn वरचा दंगा पुन्हा करता आला असता तर….

डोक्यात एक वेगळच काहूर उठलं होतं,
आयुष्यातून एक पर्व सुटलं होतं..
बघता बघता farewell चा दिवस आला,
पण अजूनही आठवतो college चा पहिला दिवस मला….
वाटल होत इथे आपल्यासारखं कोणी असणार का?
अन् या नवीन जगात आपला निभाव लागणार का?

पण नशिबाने इथे खूप सारे नमुने होते..
maturity म्हणजे नेमकं काय हे त्यांनाही ठऊक नव्हते….
कदाचित म्हणूनच आयुष्य सोपे होऊन गेले,
अन् उनाडपणा करण्यात चार वर्ष सरून गेले….

canteen चा चहा,
juice centre चे पोहे..
reading room मध्ये net,
mech stairs वरचे debate..
library चा fine,
student section ची line..
lawn वरचा दंगा,
classroom मधला पंगा..
workshop मध्ये project,
interview मधून reject..
करंडक celebration,
हजारो extra session..
sweet innocent crush,
submission वेळची rush..
नको वाटणारी midsem,
scoring साठी endsem..
न कळणार्या गोष्टी तोंडपाठ,
तरीही oral ला लागलेली वाट..

एक एक करून सारं काही आठवत होतं,
अन् पुन्हा हेच क्षण जगावे असं सारखं वाटत होतं..
आता सारं काही संपणार याची जाणीव होत होती,
आज अचानक उनाडपणाची उणीव होत होती..

casuals मधून formals मध्ये आता यावं लागणार,
इथून पुढचं प्रत्येक presentation मनापासून द्यावं लागणार..
खर्चाचं तारतम्य बाळगावं लागणार,
वेळेचं भान आता ठेवावं लागणार,
नको आसतानाही mature आता व्हावं लागणार,
life ला practically आता घ्यावं लागणार,
कारण आपलं college life संपणार,
आपलं college life संपणार…..

 

Image Credits: http://transitionofthoughts.com/2011/03/18/6-years-of-college-life-a-life-well-lived/

 

Click on her name to know more about Payal Kunjir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s